POLÍTICA D’ANULACIONS I DEVOLUCIONS

I. ANULACIONS

II. DEVOLUCIONS
I. ANULACIONS

Si per qualsevol motiu vols cancel·lar la teva ordre, només hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres via e-mail a tienda@fontdeflors.com o a el número de mòbil 602 306 113 o fix 93 460 38 18 perquè puguem anul·lar-la i procedir a la devolució de l’import abonat per la compra.

Si la comanda ja hagués entrat en fase de preparació, o conté elements personalitzats confeccionats a partir de les indicacions de preferència del client o estigués ja en fase de repartiment no es podrà cancel·lar.

II. DEVOLUCIONS

Font de Flors garanteix que totes les seves flors són de qualitat d’acord amb els estàndards dels seus clients. No obstant, si la satisfacció obtinguda amb els nostres serveis no fos l’esperada, Font de Flors es compromet a estudiar cada reclamació i d’actuar de la manera consensuada entre el client i Font de Flors.

Les reclamacions sempre seran tractades amb generositat per Font de Flors ja que confiem que els nostres clients actuen de bona fe. No obstant això en cas de litigi dels clients hauran de contactar primer amb Font de Flors per intentar arribar a una solució amistosa ja que el que busca Font de Flors és la total satisfacció dels seus clients.

La reclamació si el producte ha arribat defectuós s’ha de realitzar dins de les 24 hores següents a la recepció de la comanda, ja que es tracta d’un producte perible.

El comprador té dret a la substitució gratuïta del producte o a la devolució del seu import, sense que pugui exigir un altre tipus d’indemnització o benefici, en cas d’un defecte visible de la comanda, i després de ser verificat i acceptat per Font de Flors.

Si no s’arribés a un acord entre les dues parts, se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats del consumidor, a Barcelona.

Al tractar-se d’un producte perible i ja que el regal sol enviar-se a tercers, en el cas que el producte no tingui cap defecte, però la persona destinatària rebutji el lliurament per no desitjar rebre el regal de la persona remitent, Font de Flors es compromet a comunicar-ho a el client de manera immediata i acordar amb el client un nou lliurament en una altra direcció. En aquest cas sí que es cobraria el transport al client per a la nova direcció, realitzant la nova entrega en el termini de 24 hores següents.

Si el client desisteix de la compra per rebuig de la persona destinatària per qualsevol motiu diferent a l’estat del producte, Font de Flors es reserva el dret de la quantitat de la devolució depenent de l’import del producte. En capa cas, l’import de desplaçament no es retornarà.

En tractar-se d’un producte perible, el client ha de comunicar el seu desig de devolució dins de les 24 hores següents a la recepció del producte i realitzar la seva devolució o demanar la seva recollida dins de les 24 hores següents a la sol·licitud de la seva devolució.

Si la devolució s’accepta, Font de Flors farà la devolució en les pròximes 48 hores després que s’accepti en dies laborables.

Les devolucions s’han de comunicar per correu electrònic a tienda@fontdeflors.com o per telèfon al 93 460 38 18 o mòbil 602 306 113. Si té algun dubte pot posar-se en contacte amb nosaltres al 93 460 38 18 o a través del correu tienda@fontdeflors.com.

El client accepta que Font de Flors podrà utilitzar el número de telèfon del destinatari per assegurar-se que estigui present en el lloc de lliurament. Ja que en el contracte no està contemplat un segon desplaçament, en aquest cas ens veuríem obligats a cobrar el segon desplaçament, de manera que aquesta trucada permetrà optimitzar el servei de Font de Flors.

El client s’ha d’assegurar que en la data i hora aproximada del lliurament, el destinatari, o una persona que el representi, estiguin en capacitat de rebre el producte.